Jakość i bezpieczeństwo w Internecie

 

Dlaczego nasza sieć?

Oferujemy prędkości dla standardowych łączy do 100 Mbit/s.

Stosujemy sprawdzone i zautomatyzowane urządzenia CPE, dzięki którym Klienci nie muszą konfigurować połączeń sieciowych.

Połączenie z siecią odbywa się bezpiecznym, autoryzowanym połączeniem.

Klient otrzymuje jeden stały publiczny adres IP, co pozwala na pełne wykorzystywanie możliwości Internetu.

Nasza sięć dostępowa oparta jest na szybkim i wydajnym szkielecie gwarantującym bezproblemowy dostęp do Internetu.

Połączenie z Internetem realizowane jest zwielokrotnionymi łączami światłowodowymi, co gwarantuje stabilne połączenie.

 

Informacje o sprawdzaniu jakości połączenia.

Każdy może sprawdzić jaka jest w danej chwili przepływność łącza dostępowego. Pomiar jest realizowany przez aplikację użytkownika i polega na wymianie pakietów z wykorzystaniem określonego protokołu pomiędzy komputerem użytkownika a określonym komputerem w sieci internet i wynika stąd szereg konsekwencji:

• przepływność łącza do internetu jest deklarowaną wartością maksymalną i może nie być osiągana w 100% w trakcie eksploatacji usługi,
• wynik pomiaru przepływności może być zafałszowany przez aplikacje, które działając „w tle” na komputerze użytkownika” korzystają również z wymiany danych przez internet (np. komunikatory, programy wymiany plików P2P). Istotnym warunkiem wiarygodności jest więc również wyłączenie tego typu aplikacji przed rozpoczęciem pomiaru,
• wynik pomiaru ma charakter szacunkowy i powinien służyć jedynie ocenie stanu łącza dostępowego.

 

Informacje o zagrożeniach w sieci Internet.

Komputer (użytkownika domowego lub biznesowego) wykorzystujący dostęp do sieci internet, jest narażony na ataki, których źródłem jest oprogramowanie oraz człowiek. Zapobieganie tym atakom jest możliwe pod warunkiem zastosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, na które składają się:

• stosowanie zapory sieciowej (firewalla),
• stosowanie oprogramowania antywirusowego i anty-spyware,
• aktualizacja oprogramowania antywirusowego i anty-spyware,
• wykonywanie kopii bezpieczeństwa istotnych danych przechowywanych na komputerze,
• stosowanie silnych haseł,
• ochrona danych osobowych.

Podstawowe elementy bezpieczeństwa sieci w standardzie Wi-Fi uwzględnione przez administratora (zarówno domowego jak i sieci firmowej) powinny obejmować:

• ograniczenie zasięgu sieci do niezbędnego minimum,
• ustawienie ukrywania identyfikatora sieci tzw. SSID (ang. Service Set Identifier),
• stosowanie protokołów zabezpieczeń na poziomie WPA (coraz częściej wersja WPA2),
• zastosowanie filtracji użytkowników upoważnionych do korzystania z sieci bezprzewodowej.